persoonlijke coaching

Iedereen heeft dromen, wensen en ideeën. Het realiseren hiervan is niet vanzelfsprekend voor iedereen omdat alle gevolgen, positief zowel als negatief, niet te overzien zijn. Veel van de wensen die mensen hebben, worden om deze reden vaak zelfs niet eens uitgesproken. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand het gevoel krijgt op een dood spoor beland te zijn.

Gedachtes als: “wat zullen anderen er van denken”, “men is dit niet van mij gewend,” ” ik heb dit nooit eerder gedaan”, houden mensen vast in de rol die zij zichzelf hebben aangemeten.

Binnen ad metam kan persoonlijke coaching, gebaseerd op theorieën van RET (Rationele Effectiviteit Training) en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), helpen zicht te krijgen op gedachtes en veronderstellingen die belemmerend werken. Daarnaast kunnen er mogelijke stappen overwogen worden die kunnen leiden tot realisatie van de doelen. Dit maakt de weg vrij om weloverwogen persoonlijke keuzes te maken en wensen te realiseren. Vraag je zelf niet te lang af of je doel haalbaar is, maar onderzoek, eventueel met de hulp van ad metam op welke wijze je jouw doel kunt realiseren.