echtscheiding

Mediation wordt steeds vaker ingezet om na het beëindigen van een huwelijk of relatie goed en respectvol uit elkaar te kunnen gaan.

Als twee mensen na een huwelijk of een serieuze relatie menswaardig uit elkaar willen, dan kan Ad als mediator dit proces goed begeleiden op sociaal, emotioneel, praktisch, pedagogisch en financieel gebied. Samen worden er onder begeleiding afspraken gemaakt en vastgelegd in een document dat uiteindelijk door de rechtbank (in geval van een echtscheiding of geregistreerd partnerschap) bekrachtigd wordt. Ad is neutraal als mediator. Als er kinderen zijn, staat het belang van hen centraal. Door het inzetten van mediation wordt het mogelijk om na het verbreken van de relatie ieder weer een eigen leven op te bouwen.

Alle zaken die bij een relatieverbreking van belang  zijn komen bij ad metam aan bod. Hierbij valt te denken aan een ouderschapsplan, alimentatie, de verdeling van de inboedel, de afspraken over huis, hypotheek en pensioen en het indienen van een verzoekschrift voor echtscheiding.

Ad verzorgt gemiddeld zeventig relatiebeëindigingen per jaar naar tevredenheid van de mensen die deze vaak moeilijke stap zetten onder begeleiding van ad metam .

subsidie mogelijkheden

In ruim 75% van de relatiebeëindigingen die ad metam begeleidt, biedt De Raad voor de Rechtsbijstand afhankelijk van ieders verzamelinkomen en vermogen mogelijkheden om het grootste deel van de kosten voor de begeleiding in de vorm van mediation vergoed te krijgen. Ad geeft informatie hierover en maakt indien mogelijk de aanvraag voor deze regeling in orde.