ouderschapsplan

Vanaf 1 maart 2009 dienen ouders van minderjarige kinderen die willen gaan scheiden, bij de rechter een ouderschapsplan te overleggen. In dit plan worden alle afspraken vastgelegd die ouders maken ten aanzien van hun minderjarige kinderen.

Dit betreft afspraken op het gebied van de hoofdverblijfplaats, de verdeling van de dagelijkse verzorging van de kinderen omgangsregeling, de informatie­voorziening, de vakanties, de verjaardagen, het vervoer naar clubs of verenigingen en de kosten van de kinderen.

Het is in het belang van de kinderen dat deze afspraken zorgvuldig gemaakt worden en dat beide ouders samen overeenstemming bereiken over de invulling die zij ieder gaan geven aan het ouderschap na de scheiding.

Het kan zijn dat ouders in de moeilijke fase van het scheidingsproces niet goed in staat zijn tot overleg over deze zaken. Zij kunnen hulp nodig hebben bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Bij ad metam zijn ouders die uit elkaar gaan aan het juiste adres voor de begeleiding die nodig is om tot een verantwoorde evenwichtige invulling van het ouderschap na scheiding te komen.

De Raad voor de Rechtsbijstand biedt afhankelijk van ieders verzamelinkomen en vermogen mogelijkheden om het grootste deel van de kosten voor deze begeleiding in de vorm van mediation vergoed te krijgen.  Ad geeft informatie hierover en maakt indien mogelijk de aanvraag voor deze regeling in orde


handen