Opleiding Familie Mediator

De opleiding tot erkend Familie Mediator van het Familie Mediation Centrum is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk en de ruime ervaring van onze twee Familie Mediators en onze gecertificeerd financieel planner (FPP). Zij geven samen met onze familierecht advocate, onze specialist op het gebied van samengestelde gezinnen en onze speltherapeute inhoud aan de opleiding tot Familie Mediator. Omdat onze trainers dat allemaal doen vanuit een gedegen praktijkervaring en hun eigen specifieke deskundigheid, wordt de behandelde stof veelzijdig belicht.

Op deze wijze is er binnen onze opleiding uitgebalanceerde aandacht voor alle relevante gedragswetenschappelijke, pedagogische, financiële, fiscale en juridische aspecten van Familie Mediation volgens de criteria van de MfN.

De MfN heeft voor deze specialisatieopleiding 27 PE punten toegekend in categorie 1A en 21 PE punten in categorie 2.

Wij volgen John en Sandra, een scheidend stel met twee kinderen, in de veertien scenes die gekoppeld zijn aan de dagdelen.

De opleiding is voortgekomen uit de praktijk en geeft daarom praktische en theoretisch onderbouwde,  goed toepasbare handvatten om mensen zoals John en Sandra in hun situatie adequaat te kunnen begeleiden.

De boeken en de reader vormen het theoretisch naslagwerk waar stukken uit bestudeerd worden, voorafgaand aan de dagdelen van de opleiding. Tijdens de opleidingsdagen wordt er voornamelijk geoefend om deze bestudeerde theorie in de praktijk toe te kunnen passen.

Meer informatie over de opleiding tot familie mediator is te vinden op de site van het Familie Mediation Centrum.


scene-2-titel