Basistraining opstellingenwerk

Dit is een training voor mediators die deze inzichtgevende werkwijze in hun praktijk toe willen passen. Deze training van een dag is op meerdere locaties over het land verspreid gegeven door Ad van den Ende en Daniël Dirk Kooimans. Het MfN heeft 6 punten in cat 1A toegekend aan deze training.

Leerdoelen

Doel van de training is dat de mediators de waarde van het opstellingenwerk binnen mediation leren kennen, deze methodiek toe kunnen passen en/of in kunnen zetten. De methodiek is na de training voor mediators met enige voorkennis van systemisch werk direct toepasbaar in de praktijk. Voor mediators waarbij deze methodiek helemaal nieuw is, is het raadzaam om met co-mediation, intervisie of met de vervolgopleiding van een dag verdere ervaring met deze werkwijze op te doen.

Inhoud/Onderwerpen

Theoretische achtergrond over systemisch werk en opstellingen.
Inbreng casuïstiek en uitwerking van de casus in de praktijk met representanten met nabespreking.
Demonstratie van een tafelopstelling met uitleg over de toepasbaarheid daarvan binnen mediation.
Oefening in subgroepen aan de hand van verschillende casussen met tafelopstellingen.
Demonstratie van een miniopstelling voor de groep en uitleg over de toepasbaarheid hiervan als intervisie-instrument.
Oefening in subgroepen aan de hand van verschillende casussen met een miniopstelling.
Tussendoor voortdurend gelegenheid tot het geven van feedback aan elkaar.
Tussendoor voortdurende gelegenheid tot het stellen van vragen over de toepasbaarheid binnen de eigen praktijk en eventueel benodigd vervolg.

Didactiek/Methodiek opzet

Na een theoretische inleiding is de training vooral gericht op leren en ervaring opdoen door oefening. De vragen die deze ervaring oproept worden zorgvuldig behandeld en beantwoord.

Achtergrondinformatie

Het Tijdschrift Conflicthantering publiceerde het artikel “Opstellingen binnen mediation” (PDF) over systemisch werk.

De kosten

Wij bieden deze training dit jaar voor de scherpe prijs van € 360,- excl. btw .
Dit is inclusief koffie en thee gedurende de dag, een uitgebreide lunch tussendoor en een drankje na afloop.
Bij inschrijving van meerdere deelnemers tegelijk (intervisiegroepen of samenwerkingsverbanden) kunnen er in overleg aparte prijsafspraken gemaakt worden.


pionnen