Mediation ter zitting

Dit is een workshop die mediators voorbereidt op de een specifieke samenwerking met de rechtbank. Voor deze workshop van 3 uur waaraan de MfN 3 punten in cat 1A heeft toegekend kan Ad op locatie uitgenodigd worden door een rechtbank die net als rechtbank Overijssel mediators in wil zetten tijdens een schorsing voorlopige voorzieningen.

Doelgroep

Gecertificeerde familie mediators in enig arrondissement die in samenspraak met de rechtbank willen deelnemen aan dit project. De familierechters en griffiers van de rechtbank kunnen eveneens deelnemen aan deze workshop

Leerdoel(en)

Het is de bedoeling dat mediators en de medewerkers bij de rechtbank met elkaar tot een heldere eenduidige werkwijze komen.
Daarnaast leren om mediators onder tijdsdruk cliënten begeleiding te bieden bij de totstandkoming van een overeenkomst over zorg van hun kind(eren).

Inhoud/Onderwerpen

Bespreken en hanteerbaar maken van de volgende punten en mogelijke dilemma’s:
– geheimhouding en terugkoppeling naar de rechtbank,
– normale gang van zaken
– tijdsdruk en rust
– vrijwilligheid en rol van de rechter
– overeengekomen werkwijze
– de vastlegging van het resultaat

Didactiek/Methodiek opzet

Inventarisatie en bespreking van de te verwachten dilemma’s.
Formulering van de doelstellingen met rechters en mediators
Bespreking van de werkwijze.
Oefening van verschillende methodische vaardigheden met elkaar.

Afsluiting

De middag wordt afgesloten met een oefening waarin het traject van zitting, schorsing, mediation ter zitting en hervatting van de zitting, wordt uitgespeeld met elkaar.

Achtergrondinformatie

De Twentsche Courant Tubantia publiceerde het artikel “Bemiddeling in een hogedrukpan” over mediation ter zitting.


handen 2