Woorden die werken/de kracht van taal

Dit is een workshop die mediators bewust maakt van de invloed van hun taalgebruik en hen traint in positief en proactief formuleren. Voor deze workshop van 3 uur waar aan het MfN 3 punten in cat 1A heeft toegekend kan Ad op locatie uitgenodigd worden door intervisiegroepen.

Doelgroep

Intervisiegroepen van mediators bestaande uit geregistreerde en gecertificeerde mediators met verschillende aandachtsgebieden binnen hun praktijk.

Leerdoel(en)

Leerdoel is dat deelnemende mediators de kracht van taal ervaren en bewust toe gaan passen in hun praktijk om dat wat nog vast lijkt te zitten, in beweging te krijgen.

Inhoud/Onderwerpen

Wat maakt dat mensen veranderen?
Het beluisteren van verandertaal en weerstanden. (Verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie; willen versus moeten)
Het omzetten van weerstand in verandertaal.

Didactiek/Methodiek opzet

Er wordt gestart met een brainstormrondje: “Wat maakt dat mensen veranderen?”. Met de inbreng van de deelnemers aan de workshop, eventueel aangevuld met theorie hierover komt de groep tot een eensluidend antwoord op de vraag wat maakt dat mensen veranderen. Het gaat hierbij om de verschillende voorwaarden die nodig zijn voor mensen om tot verandering te kunnen komen.

Aan de hand van voorbeelden krijgen de deelnemers aan de workshop in meerdere groepjes de opdracht om verandertaal en weerstand te ontdekken. De bevindingen worden teruggekoppeld in de groep en de theorie over woorden die duiden op verandering en woorden die duiden op weerstand wordt behandeld.

Tijden en locaties

De training kan op verzoek van intervisiegroepen van minimaal 8 personen gegeven worden op een voor de groep gewenste locatie.

De kosten

De kosten bedragen € 100,- excl. BTW per persoon incl. aanvraag van PE punten. Dit is exclusief zaalhuur, koffie en thee gedurende de training.


woorden-die-werken